2019-nCOV IgG/IgM र्‍यापिड टेस्ट यन्त्र (पूरा रगत/सीरम/प्लाज्मा)